Khu A: Ga Cát Linh – Ga La Thành – Ga Thái Hà – Ga Láng
Khu B: Ga Thượng Đình – Ga Vành đai 3 – Ga Phùng Khoang – Ga Văn Quán
Khu C: Ga Hà Đông – Ga La Khê – Ga Văn Khê – Ga Yên Nghĩa

 Đối tác Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội
Đối tác Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội