-50%
Chăn lông cừu Pháp Nicolas
3.150.000 1.575.000
-16%
Chăn lông cừu Việt Nam xuất khẩu
715.000 600.000